Terms and conditions

Web Site Terms and Conditions of Use

1. Terms

By accessing this web site, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions of Use, applicable laws and regulations and their compliance. If you disagree with any of the stated terms and conditions, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this site are secured by relevant copyright and trade mark law.

2. Use License

 1. Permission is allowed to temporarily download one duplicate of the materials (data or programming) on Creative Business Academy's site for individual and non-business use only. This is the just a permit of license and not an exchange of title, and under this permit you may not:
  1. modify or copy the materials;
  2. use the materials for any commercial use , or for any public presentation (business or non-business);
  3. attempt to decompile or rebuild any product or material contained on Creative Business Academy's site;
  4. remove any copyright or other restrictive documentations from the materials; or
  5. transfer the materials to someone else or even "mirror" the materials on other server.
 2. This permit might consequently be terminated if you disregard any of these confinements and may be ended by Creative Business Academy whenever deemed. After permit termination or when your viewing permit is terminated, you must destroy any downloaded materials in your ownership whether in electronic or printed form.

3. Disclaimer

 1. The materials on Creative Business Academy's site are given "as is". Creative Business Academy makes no guarantees, communicated or suggested, and thus renounces and nullifies every single other warranties, including without impediment, inferred guarantees or states of merchantability, fitness for a specific reason, or non-encroachment of licensed property or other infringement of rights. Further, Creative Business Academy does not warrant or make any representations concerning the precision, likely results, or unwavering quality of the utilization of the materials on its Internet site or generally identifying with such materials or on any destinations connected to this website.

4. Constraints

In no occasion should Creative Business Academy or its suppliers subject for any harms (counting, without constraint, harms for loss of information or benefit, or because of business interference,) emerging out of the utilization or powerlessness to utilize the materials on Creative Business Academy's Internet webpage, regardless of the possibility that Creative Business Academy or a Creative Business Academy approved agent has been told orally or in written of the likelihood of such harm. Since a few purviews don't permit constraints on inferred guarantees, or impediments of obligation for weighty or coincidental harms, these confinements may not make a difference to you.

5. Amendments and Errata

The materials showing up on Creative Business Academy's site could incorporate typographical, or photographic mistakes. Creative Business Academy does not warrant that any of the materials on its site are exact, finished, or current. Creative Business Academy may roll out improvements to the materials contained on its site whenever without notification. Creative Business Academy does not, then again, make any dedication to update the materials.

6. Links

Creative Business Academy has not checked on the majority of the websites or links connected to its website and is not in charge of the substance of any such connected webpage. The incorporation of any connection does not infer support by Creative Business Academy of the site. Utilization of any such connected site is at the user's own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

Creative Business Academy may update these terms of utilization for its website whenever without notification. By utilizing this site you are consenting to be bound by the then current form of these Terms and Conditions of Use.

8. Governing Law

Any case identifying with Creative Business Academy's site should be administered by the laws of the country of Norway Creative Business Academy State without respect to its contention of law provisions.

General Terms and Conditions applicable to Use of a Web Site.

Privacy Policy

Your privacy is critical to us. Likewise, we have built up this Policy with the end goal you should see how we gather, utilize, impart and reveal and make utilization of individual data. The following blueprints our privacy policy.

 • Before or at the time of collecting personal information, we will identify the purposes for which information is being collected.
 • We will gather and utilization of individual data singularly with the target of satisfying those reasons indicated by us and for other good purposes, unless we get the assent of the individual concerned or as required by law.
 • We will just hold individual data the length of essential for the satisfaction of those reasons.
 • We will gather individual data by legal and reasonable means and, where fitting, with the information or assent of the individual concerned.
 • Personal information ought to be important to the reasons for which it is to be utilized, and, to the degree essential for those reasons, ought to be exact, finished, and updated.
 • We will protect individual data by security shields against misfortune or burglary, and also unapproved access, divulgence, duplicating, use or alteration.
 • We will promptly provide customers with access to our policies and procedures for the administration of individual data.

We are focused on leading our business as per these standards with a specific end goal to guarantee that the privacy of individual data is secure and maintained.

----- 


Vilkår og betingelser

Vilkår for kjøp


Creative Business Academy heretter CREATIVE BUSINESS ACADEMY , gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.


Angrefrist


Vi tilbyr minimum 14 dagers åpent kjøp - fra kjøpsdato. Vi betaler deg tilbake pengene dine innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes, på de vilkår som er nevnt under punktet ”vilkår for refusjon”.  Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Annen angrefrist kan gjelde dersom dette spesifiseres.


Betaling


Betaling skjer kun via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Paypal, Braintree, Stripe og/eller Simplero. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.


Salg til mindreårige


Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.


Opphavsrett


Opphavsrett © tilfaller CREATIVE BUSINESS ACADEMY . Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på CREATIVE BUSINESS ACADEMY  sine nettsider og portaler.


Betingelser for bruk av portalens innhold


Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. FDS produktet er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.


Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av CREATIVE BUSINESS ACADEMY . Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.


Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.


CREATIVE BUSINESS ACADEMY  tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.


Konfidensialitet


Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for CREATIVE BUSINESS ACADEMY .


Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller CREATIVE BUSINESS ACADEMY -teamet holdes strengt konfidensielt.

Deler du bilder på Facebooksiden, kan uavnhengige bilder anonymt brukes i lærings og markedssammenheng. Navn deles ikke uten at det er gitt tillatelse til dette muntlig eller skriftelig. Negative eller lite inspirerende kommentarer, støtende eller feilaktige innspill - vil bli slettet med øyeblikkelig virkning. Personer det gjelder vil bli utelatt fra gruppen med umiddelbar virkning. 

Sikkerhet & Personvern


Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. CREATIVE BUSINESS ACADEMY  garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.


Ansvarsbegrensing


Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen. 


Avlysing og utsettelse


CREATIVE BUSINESS ACADEMY  forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor CREATIVE BUSINESS ACADEMY s kontroll. Ved avlysning på kursdeltakers initiativ vil kursavgiften bli refundert. Ved utsettelse fra CREATIVE BUSINESS ACADEMY s initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.


Begrensning og ansvar


Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.


Ikke offentlig sverting


I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet. 


Avtalen


Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.


Oppsigelse


Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at CREATIVE BUSINESS ACADEMY  kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.


Tvisteløsning


Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 


Varsel


Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.


Force majeur


Er CREATIVE BUSINESS ACADEMY  forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er CREATIVE BUSINESS ACADEMY  fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der fds refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:


E-post: kristinoksavik@gmail.com

Adresse: CBA, Oscarsgate 27


Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lovverk.